Skip to content Skip to footer

Start sektorowy – zasady

Na każdym z etapów JURA MTB Race 2023 obowiązuje start sektorowy, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa zawodników podczas rozpoczęcia wyścigu (poszczególne grupy wyjeżdżają na trasę w odstępach czasowych).

a) Podczas pierwszego etapu sektory startowe zostaną przydzielone na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych. Poszczególne kategorie oraz zawodnicy do nich przypisani – będą przydzielane do wyznaczonych sektorów startowych, osobno dla dystansów PRO i HOBBY.

b) W czasie kolejny etapów podział sektorów startowych będzie się odbywał na podstawie kolejności w klasyfikacji generalnej JURA MTB Race 2023.

c) Dodatkowo przewidziany został sektor 0 (podczas startu drugiego i trzeciego etapu), do którego przydzieleni zostaną zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 20 w klasyfikacji generalnej.

d) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej JURA MTB Race oraz będzie dostępna w Biurze zawodów.

e) Kolejność startu poszczególnych sektorów oraz odstępy czasowe ustalane są przez Organizatora przed każdy etapem wyścigu.

f) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony może otrzymać karę w wymiarze określonym przez Regulamin.

g) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

h) Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.