Skip to content Skip to footer

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Dystans PRO

Najdłuższa i zarazem najtrudniejsza trasa w każdej z lokalizacji. Na dystansie PRO mierzą się zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy.
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
P-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
KOBIETY
P-K18 18 – 29 lat 2004 – 1993
P-K30 30 – 39 lat 1992 – 1983
P-K40 40 – 49 lat 1982 – 1973
P-K50 50 lat i więcej 1972 i starsze
MĘŻCZYŹNI
P-M18 18 – 29 lat 2004 – 1993
P-M30 30 – 39 lat 1992 – 1983
P-M40 40 – 49 lat 1982 – 1973
P-M50 50 – 59 lat 1972 – 1963
P-M60 60 lat i więcej 1962 i starsi

Dystans HOBBY

Idealny dystans dla amatorów. Trasa na dystansie HOBBY ma zdecydowanie łagodniejszy profil od dystansu PRO, jednak rywalizacja budzi równie duże emocje

Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
H-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
H-OPEN-M
KOBIETY
H-K10 10 – 11 lat 2012 – 2011
H-K12 12 – 13 lat 2010 – 2009
H-K14 14 – 15 lat 2008 – 2007
H-K16 16 – 17 lat 2006 – 2005
H-K18 18 – 29 lat 2004 – 1993
H-K30 30 – 39 lat 1992 – 1983
H-K40 40 – 49 lat 1982 – 1973
H-K50 50 lat i więcej 1972 i starsze
MĘŻCZYŹNI
H-M10 10 – 11 lat 2012 – 2011
H-M12 12 – 13 lat 2010 – 2009
H-M14 14 – 15 lat 2008 – 2007
H-M16 16 – 17 lat 2006 – 2005
H-M18 18 – 29 lat 2004 – 1993
H-M30 30 – 39 lat 1992 – 1983
H-M40 40 – 49 lat 1982 – 1973
H-M50 50 – 59 lat 1972 – 1963
H-M60 60 lat i więcej 1962 i starsi

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów