Skip to content Skip to footer

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Dystans PRO

Najdłuższa i zarazem najtrudniejsza trasa w każdej z lokalizacji. Na dystansie PRO mierzą się zawodnicy, którzy są pewni swoich umiejętności i formy.
Kod kategoriiWiekRok urodzenia
OPEN
P-OPEN-KZawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
ELITA – zawodnicy z licencjami Elita i Orlik (U-23)
P-ELITA-KZawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-ELITA-M
KOBIETY
P-K1818 – 29 lat2005 – 1994
P-K3030 – 39 lat1993 – 1984
P-K4040 – 49 lat1983 – 1974
P-K5050 lat i więcej1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
P-M1818 – 29 lat2005 – 1994
P-M3030 – 39 lat1993 – 1984
P-M4040 – 49 lat1983 – 1974
P-M5050 – 59 lat1973 – 1964
P-M6060 lat i więcej1963 i starsi

Dystans HOBBY

Idealny dystans dla amatorów. Trasa na dystansie HOBBY ma zdecydowanie łagodniejszy profil od dystansu PRO, jednak rywalizacja budzi równie duże emocje

Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
H-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
H-OPEN-M
KOBIETY
H-K10 10 – 11 lat 2013 – 2012
H-K12 12 – 13 lat 2011 – 2010
H-K14 14 – 15 lat 2009 – 2008
H-K16 16 – 17 lat 2007 – 2006
H-K18 18 – 29 lat 2005 – 1994
H-K30 30 – 39 lat 1993 – 1984
H-K40 40 – 49 lat 1983 – 1974
H-K50 50 lat i więcej 1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
H-M10 10 – 11 lat 2013 – 2012
H-M12 12 – 13 lat 2011 – 2010
H-M14 14 – 15 lat 2009 – 2008
H-M16 16 – 17 lat 2007 – 2006
H-M18 18 – 29 lat 2005 – 1994
H-M30 30 – 39 lat 1993 – 1984
H-M40 40 – 49 lat 1983 – 1974
H-M50 50 – 59 lat 1973 – 1964
H-M60 60 lat i więcej 1963 i starsi

Potrzebujesz więcej informacji?

Sprawdź w regulaminie zapisy dotyczące kategorii wiekowych i dystansów